Smart Grid

Một cơ hội để quản lý tốt hơn cơ sở hạ tầng điện

Sự phân cấp và gián đoạn của sản phẩm, sự điều chế tiêu dùng…sự phân phối điện đang trở nên phức tạp hơn vào thời buổi này. Để khai thác tốt hơn những mạng lưới điện thông minh mới, còn được gọi là Smart Grid, những công cụ phần mềm hiệu năng về quản lý mạng phải có bao gồm GIS. Smart Grid tập trung chủ yếu vào vai trò điều tiết cung cầu. 

Những chức năng của Smart Grid

Smart Grid là những mạng lưới điện thông minh cho phép quản lý tối ưu những mạng lưới điện ngày càng nhiều lưới. Bằng cách điều chỉnh trong thời gian thực sự cân bằng giữ sản phẩm và sự tiêu dùng và bằng cách gia tăng sự khả dụng và sự hiệu quả bằng sự sử dụng công nghệ và thông tin

Với những công cụ chỉ dẫn, những mạng lưới này cho phép tham gia vào sự tăng sản lượng điện từ nguồn tái tạo và gián đoạn (năng lượng mặt trời và năng lượng gió), điều khiển nhu cầu điện, quản lý điểm tiêu thụ, và cho phép phát triển những sự sử dụng điện mới trong một thị trường cạnh tranh cao. Một cách song song, những công cụ phần mềm kết hơp với Smart Grid giúp sự quản lý mạng lưới điện khai thác tốt hơn và duy trì tốt hơn.

Cuối cùng, Smart Grid cho phép triển khai những mạng lưới hiệu quả đến những vùng miền nơi mà mạng lứoi điện vẫn chưa được triển khai (châu Phi và những vùng cô lập)

Cung và Cầu: Smart Grid bảo lãnh quy định

Sự hiểu biêt về sự cân bằng của cung và cầu là điều rất quan trọng của mọi sự vận hành vì nó đảm bảo sự ổn định của mạng lưới điện. Để đáp ứng sự tiêu thụ điện, nhà mạng phải thực sự duy trì sự cân bằng này, dựa trên dự báo về sản xuất và sự tiêu thụ năng lượng. Đây là những gì Smart Grid đang làm, cái mà trong khả năng triển khai những cơ chế điều chỉnh trong thời gian thực bằng cách kết nối các bên (người cung cấp, người tiêu dùng và bên thứ ba) 

Điều gì xảy ra trong trường hợp khẩn cấp

Trong tinh hình nhu cầu sản xuất cao, có 2 lựa chọn được đưa ra

  • Cung cấp thêm điện bằng cách mua khẩn cấp năng lượng từ thị trường
  • Giảm thiểu sự tiêu thụ bằng cách yêu cầu người tiêu dùng giảm thiểu sử dụng năng lượng khi đúng giờ

Ví dụ tỷ lệ EJP (Effacement Jour de Pointe) là một lựa chọn khuyến khích cho phép hưởng lợi một mức giá kWh giảm giá trong 343 ngày trong năm. Đổi lại giá điện kWh sẽ tăng nhiều hơn trong 22 ngày của mùa đông thời điểm àm chúng ta có nhu cầu sử dụng cao.

 

Trong những trường hợp cố định (đại hàn, dự báo thời tiết không chính xác, gián đoạn sản xuất điện…) mạng lưới không có khả năng cung cấp thêm nhu cầu nữa. Không có khả năng dự trữ và tải trọng. Vậy nên nó rất quan trọng để mua điện trên thị trường, nơi mà giá cả rất đa dạng:

  • khoảng 100 đến 200 euro/MWh mùa đông
  • khoảng 30 đến 40 euro mùa hè đôi khi giá âm,
  • 2000 đến 3000 euro/MWh trong trường hợp mùa đông khắc nghiệt.

Mâu thuẫn là trong điều kiện sản xuất quá mức, giá điện có thể trở nên âm. Do đó, cần thiết lập các quy trình lưu trữ hoặc tải cho các trang web sản xuất điện

Để mà đảm bảo sự cân bằng tại tại mức giá tốt nhất, Smart Grid điều chỉnh trong thời gian thực dòng năng lượng để thích nghi với những tình hình dư thừa cũng như thua lỗ. Một kỹ thuật cho phép tránh những tình huống nghiêm trọng, như trong sự cố mất điện ngày 4 tháng 11 năm 2006 tại Châu Âu, nơi đã mất điện của khoảng 15 triệu khách. Những giai đoạn này có thể gây ra sự sụp đổ hoàn toàn của mạng lứoi hoặc blackout. Một rủi ro được hạn chế – không cần phải xoá bỏ – bởi Smart Grid.

Dự đoán sự biến động về nhu cầu năng lượng là thiết yếu để tối ưu hoá sự khai thác những mạng lưới và đảm bảo sự cung cấp điện với mức giá tốt nhất. Để đạt được điều đó, sự đa dạng về tiêu thụ và do đó tình trạng của cơ sở hạ tầng được đo lường và kiểm tra trong thời gian thực thông qua Smart Grid. Tuy nhiên một thách thức lớn vẫn còn hoạt động tốt hợn của các mạng được kết nối, chất lượng, tính sẵn có và tính linh hoạt của các mạng điện hiện đại phải được tăng lên. Tại sao chúng ta không sử dụng giải pháp AitiimGEO?