Aitiim Geo

Chuyên gia về GIS, phần mềm bản đồ thương mại trợ giúp các công ty và chính quyền địa phương

Sản phẩm

aitiim geo mạng viễn thông

Hoạt động vào bảo trì hạ tầng mạng viễn thông

aitiim geo mạng năng lượng

Vận hành và tối ưu hạ tầng mạng năng lượng

aitiim geo mạng nước và vệ sinh

Tối ưu và quản lý mạng vệ sinh và nước

aitiim geo city

Giải pháp bản đồ chuyên dụng cho bảo trì tài sản đô thị

Dịch vụ

Hỗ trợ

Trợ giúp hiệu quả và nhanh chóng

Đào tạo

Đào tạo dễ hiểu bởi chuyên gia

Dịch vụ

Outsource tích hợp dữ liệu của khách hàng

vietnam telecom
Telecom

Những gì là thách thức ngày nay đối với mạng viễn thông ?

Mạng viễn thông hỗ trợ doanh nghiệp và người dùng trong cuộc sống hàng ngày và là trụ cột cho các địa phương giống như điện trong những năm đầu thế kỷ 20.
Energy

Những gì là thách thức ngày nay đối với mạng năng lượng ?

Sự đa dạng của năng lượng là rất quan trọng đối với thế giới của chúng ta. Các mạng ngày nay phải phát triển vào trong Smart Grids (hoặc Smart Networks) để quản lý sự cân bằng giữa cung/cầu hiệu quả hơn. Do đó, năng lượng luôn là chủ đề thường xuyên và thách thức ngày một tăng.

mạng năng lượng việt nam
smart water network
Water

Những gì là thách thức ngày nay đối với mạng nước và mạng lưới vệ sinh ?

Sự phát triển của mạng nước thông minh (Smart water networks) là một thách thức lớn cho tương lai. Mục đích là thành công đo, phân tích, và chia sẻ thông tin trong thời gian thực để cải thiện các dịch vụ được cung cấp tới người dùng theo dạng chất lượng, hiệu năng và hiệu quả.
Smart City

Aitiim, tạo ra các giải pháp phần mềm, là đối tác của các thành phố tương lai

Ngày nay, tại trái tim của Smart City, những thách thức mới cho thành phố và chính quyền địa phương là việc quản lý từ xa các tài sản kết nối của họ. Các tài sản trở nên “smart” khi (được trang bị các sensors) gửi trả lại các thông tin cái mà được phân tích trong các cơ sở dữ liệu và dẫn đến các quyết định đem lại sự tốt đẹp cho cộng đồng và cư dân thành phố.
Việt Nam Smart City
he-thong-tham-chieu-ha-tang-viet-nam
Đường ray (đang phát triển)

Vài trò của sự mô tả tại tâm của cách mạng số

Các chủ đề như (tàu tự động, bảo trì dự đoán, BIM, v.v.) là chủ đề tâm điểm của tương lai, và làm sao cập nhật kịp thời các mô tả mạng ? Làm sao có thể đảm bảo được sự toàn vẹn trong mạng ? Làm sao cải thiện chất lượng trong mạng ? Hiện nay, hệ thống tham chiếu hạ tầng đang trở thành tài sản công nghệ chiến lược cho các nhà quản lý hạ tầng

We are driven by values

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Morris
Designer
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Willie Brown
Head of Product
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Sean Fisher
Designer

Hãy thảo luận cùng nhau cho dự án của bạn

Nhờ vào hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với khách hàng trên khắp thế giới, chúng tôi đã đạt được chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực mạng truyền thông, năng lượng, nước và quản lý Smart City