Quản lý mạng nước và vệ sinh

Aitiim GEO một giải pháp phần mềm hiệu quả, tối ưu việc quản lý mạng nước và vệ sinh

Những nhà điều hành, đơn vị nhà nước, dịch vụ công cộng, văn phòng nghiên cứu… là nhà tài trợ, nhà đầu tư xây dựng và khai thác hệ thống mạng nước và vệ sinh. Hệ thống xử lý nước và vệ sinh là một tài sản lớn được cấu tạo từ hàng trăm km đường ống và chứa hàng trăm thiết bị.

Các vấn đề về qui định, kinh tế, và kỹ thuật là chủ yếu và bạn cần có các giải pháp để dễ dàng công việc trên hệ thống mạng lưới của mình.

Quản lý mạng nước và vệ sinh, thách thức ở đâu?

Sự hiểu biết về tài sản là bước đầu tiên trong chính sách quản lý tài sản. Vì thế mục đích chính là cải thiện hiệu năng mạng và tối ưu các chương trình đổi mới và đầu tư như đã được khẳng định trong luật của Pháp áp dụng từ 2012.

Phát triển “mạng nước thông minh” là thách thức lớn trong tương lai gần. Mục tiêu là thành công đo lường, phân tích, và chia sẻ các thông tin thời gian thực để cải thiện các dịch vụ cho người dùng về chất lượng, hiệu suất và hiệu quả. 

Giải pháp gần nhất với nhu cầu của bạn

Nhân viên khai thác

Bạn phải tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi của mình để làm cho kỹ năng chuyên môn của bạn sinh lợi nhuận, hiệu quả và không lãng phí thời gian.

Thiết kế viên

Bạn mong muốn hiệu quả hơn trong bản vẽ của mình, tích hợp nhanh và đơn giản các dữ liệu số cũng như bản giấy.

Quản trị hệ thống GIS

Bạn cần một công cụ dễ dàng tham số, phát triển và dễ dàng bảo trì. Bạn mong muốn một sự hỗ trợ CNTT và nghiệp vụ phản hồi nhanh chóng.

Quản lý hoạt động

Bạn phải đảm bảo các mục tiêu hợp đồng của mình, bạn tối ưu nguồn nhân lực, đạt được hiệu quả trong việc khai thác nhờ vào việc bảo trì phòng chống hơn là khắc phục.

Quản lý mạng

Mối quan tâm của bạn là kiểm soát chi phí trong khi đảm bảo tính liên tục của dịch vụ công cộng và cải thiện hiệu suất mạng. Bạn phải tạo các các báo cáo hoạt động và đảm bảo việc chia sẻ thông tin với người ra quyết định cũng như những người dùng dịch vụ.

Quản lý dự án

Bạn tìm cách kiểm soát giá nước trong khi thực hiện chính sách quản lý tài sản cho phép duy trì cơ sở hạ tầng và tối ưu hóa hiệu suất của mạng. Bạn phải lập kế hoạch các khoản đầu tư tương lai.

Câu trả lời của chúng tôi tới nhu cầu của bạn

Một hệ thống GIS được thiết kế tới nghiệp vụ và tài sản của bạn.

 • Truy cập nhanh tới tài sản của bạn nhờ mô hình topo định hướng nghiệp vụ.
 • Mô tả hoàn toàn mạng của bạn cũng như các công việc tại mặt đất.
 • Tăng hiệu quả nhờ các chức năng vẽ, quản lý bản vẽ thi công và hệ thống lưu trữ được suy nghĩ cho nghiệp vụ của bạn.
 • Xuất các dữ liệu hướng tới các công cụ quản lý tài sản.

Các công cụ trợ giúp khai thác

 • Đơn giản hóa việc quản lý việc ngắt nước (van đóng, khách hàng bị ảnh hưởng), thực hiện các biên bản và theo dõi các chỉ số liên kết.
 • Tạo, tối ưu và theo các chương trình tìm kiếm dò rỉ nước.
 • Hiển thị các mặt cắt dọc và định danh các vùng chung và chỗ thoát nước.
 • Xuất dữ liệu tới các công cụ mô hình hóa.

Hỗ trợ tới chính sách bảo trì

 • Tạo và theo dõi sự tiến triển các chương trình bảo trì và hoạt động khai thác của bạn.
 • Quản lý các cuộc gọi vào và các yêu cầu can thiệp.
 • Lập kế hoạch, sinh và gửi (bằng cách tự động) các lệnh công tác.
 • Tạo các biên bản.

Các giải pháp tăng tốc và chia sẻ thông tin

 • Tăng hiệu quả đối với người thiết kế nhờ vào kiến trúc Thin Client nhanh và tin cậy (hầu hết xử lý trên thiết bị của người dùng).
 • Tác tốc dễ dàng tới dữ liệu để nhóm các người can thiệp tới một trình duyệt web nhờ vào kiến trúc Thin Client.
 • Sở hữu các thông tin cho những người làm tại công trường bắt tay và vẽ mạng và nền trong chế độ không kết nối trên điện thoại.
 • Dễ dàng trích chọn, làm nổi bật và chia sẻ thông tin nhờ vào các công cụ dành riêng cho việc phân tích và trợ giúp quyết định.

 

Giải pháp gần nhất với dự án của bạn

Đô thị hóa thông tin GIS của bạn

Tích hợp giải pháp bản đồ trong hệ thống CRM (Quản lý khách hàng) và hóa đơn, CAMM (hệ thống quản lý bảo trì trợ giúp bởi máy tính), hay SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) trong khi đảm bảo khả năng tương tác của các giải pháp của bạn.

Cải thiện hiệu năng mạng

Đặt biệt bằng cách hạn chế thất thoát nước và phiền toái cho người dùng trong khi tối ưu hóa chi phí đầu tư 

Đánh dấu thông tin tài sản, môi trường, khai thác

Để có một hệ thống quản lý tài sản thực sự cho phép thực hiện các chương trình đổi mới trung hạn và dài hạn.

Tự động hóa qui trình

Bảo trì, thu thập dữ liệu và vận hành mạng của bạn.

Nghĩ đến mạng tương lai (Smart Networks)

Để đo lường, truyền, xử lý và chia sẻ dữ liệu trong thời gian thực.

Đánh giá tác động

Từ một lỗi kỹ thuật lớn của việc cài đặt và tìm những cấu hình thay đổi để quản lý khủng khoảng.

 

 

Câu trả lời của chúng tôi tới dự án của bạn

Giải pháp của chúng tôi tích hợp trong kiến trúc tổng thể của dịch vụ của các bạn

 • Liên kết đến các công cụ thứ ba cho phép đơn giản việc truy cập dữ liệu.
 • Các công cụ dễ dàng truy cập qua web
 • Sự chia sẻ nội bộ và bên ngoài thông qua bản đồ.

 

Mối quan hệ đối tác của chúng tôi với những người chơi khác nhau trên thị trường 

 • Các công ty phần mềm giám sát, CAMMS, quản lý khách hàng và hóa đơn CRM, và quản lý kho.
 • Nhà điều hành mạng vô tuyến và nhà sản xuất thiết bị quản lý từ xa.
 • Các nhà sản xuất cảm biến kết nối.

 

Sự thông minh do giải pháp của chúng tôi mang lại.

 • Chức năng giao giao thoa giữa dữ liệu tài sản và dữ liệu khai thác.
 • Các chức năng phân tích và đường dẫn của đồ thị mạng của bạn.
 • Trợ giúp quản lý khủng hoảng (khớp nối mô hình, khách hàng bị ảnh hưởng, chia sẻ dữ liệu…)
 • Các chương trình khai thác và bảo trì có tham số điều chỉnh được. 

 

Một nền tảng bản đồ ở trung tâm Smart Network của bạn

 • Hiển thị dữ liệu được truyền với việc quản lý lớp.
 • Tạo các báo cáo và bảng điều khiển.
 • Quản lý và giám sát các tài sản phân tán (cảm biến, bộ đếm…) và sự cài đặt của bạn.
 • Quản lý và giám sát các dịch vụ nước và vệ sinh của bạn.