Energy

Với Aitiim GEO, dễ dàng tối ưu việc quản lý mạng năng lượng

Trong ngành dịch vụ cho nền công nghiệp, khối cộng đồng và đô thị, công ty Aitiim tìm kiếm, thiết kế và phát triển giải pháp phần mềm tiện ích và dễ sử dụng, tối ưu việc quản lý thông minh của khách hàng.

Thách thức gì cho mạng năng lượng hiện nay ?

Các nguồn năng lượng khác nhau là quan trọng đối với cuộc sống. Các mạng hiện nay phải tiến hóa tới SmartGrids (hay mạng thông minh) để có thể quản lý tốt hơn việc cân bằng giữa cung và cầu. Do đó, bước tiến này trở thành chủ đề và thách thức thường xuyên được nhắc tới.

Aitiim GEO hỗ trợ phát triển bền vững

Bền vững hơn

Các chính sách hiện tại có xu hướng nhằm tăng cường và cải thiện hiệu suất năng lượng bằng cách tăng cường nhất là nguồn năng lượng có khả năng tái tạo khác nhau để giảm CO2 theo kWh điện.

Hiệu năng hơn

Tối ưu hóa chi phí đầu tư và khai thác mạng là cốt lỗi của các vấn đề, cùng lúc cải thiện sản xuất, chất lượng của việc phân phối và lưu trữ năng lượng.

Aitiim GEO cải thiện tương tác mạng

Tương tác hơn

Các SmartGrid là trung tâm của SmartCity. Chúng cung cấp các dịch vụ mới cho khách hàng và dữ liệu thời gian thực để giảm việc tiêu thụ năng lượng (luật chuyển đổi năng lượng)

An toàn hơn

Các qui định chặt chẽ về an toàn: thách thức là cung cấp một chất lượng tốt hơn cho công việc sản xuất và phân phối được đảm bảo và bảo trì liên tục.

Những thách thức gì hiện nay ?

Các thách thức của khách hàng

Làm thế nào để nắm vững sự phát triển ngày càng lớn của các mạng (khách hàng mới, khu nhà ở, v.v.) và quản lý cân bằng cung/cầu theo cách hiệu quả hơn. 

Tạo điều kiện tích hợp điện từ các nguồn điện có khả năng tái tạo, để quản lý tốt hơn các dòng chảy từ các nguồn khác nhau.

Cải thiện chất lượng phân phối điện, bằng cách giảm số lần mất điện và thời gian can thiệp.

Theo dõi sự phát triển của các chất ô nhiễm (PCB-PolyChloroBiphenyl) trong máy biến thế, để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Đặt các bộ đo thông minh theo luật chuyển đổi năng lượng.

Giải pháp của chúng tôi

Một bản đồ cho phép tích hợp các mạng bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn để đáp ứng tới DT/DICT, và bao gồm các nghiên cứu và mô phỏng tải, để mở rộng hoặc cải thiện mạng. 

Một công cụ đa nghiệp vụ cho phép tính đến các năng lượng tái tạo trong mạng phân phối điện, từ một giải pháp phần mềm hợp nhất.

Một qui trình quản lý việc bảo trì phòng chống và thay mới, để đảm bảo tính bền vững và chất lượng của mạng, cũng như một công cụ báo cáo cho phép sinh tự động các báo cáo khai thác.

Một lịch sử các can thiệp khác nhau và các sao kê đo lường mức độ ô nhiễm, để dự kiến cho việc thay thế các máy biến áp mà ngưỡng ô nhiễm là rất quan trọng.

Một giao diện với công cụ điều khiển từ xa, nhằm lấy các thông tin trực tiếp trong GIS để báo cho khách hàng biết được sự tiêu thụ và sự cố của các thiết bị kết nối tới mạng cũng như các bộ đo thông minh

Các thách thức của khách hàng

Biết chính xác vị trí của tài sản (bình ga, mạng, v.v…), để đáp ứng các qui định hiện hành. Đảm bảo việc bảo trì (kiểu đề phòng và khắc phục) cho các hạ tầng mạng khác nhau là đúng chuẩn cho phép. Định danh các khách hàng được phục vụ bởi mạng để báo trước cho những khách hàng nhạy cảm với việc cắt ga.
Đặt bộ đo thông minh, theo luật chuyển đổi năng lượng.

Giải pháp của chúng tôi

Bản đồ cho phép tích hợp các mạng tuân thủ theo các chuẩn đáp ứng DT/DICT.

Một qui trình bảo trì dành riêng cho từng tác nhân làm việc trên mạng, để họ có thể can thiệp theo cách khắc phục hay phòng ngừa và đảm bảo tính bền vững của dữ liệu. Một giao diện có các cảm biến khác nhau có mặt trên mạng (hóa đơn tiêu thụ, cảm biến đo bể chứa, v.v.), để tạo thuận lợi cho việc khai khác mạng và lên kế hoạch đổ thêm vào các bình chứa. Các báo cáo khai thác cho phép biết bất cứ lúc nào trạng thái của mạng và các hoạt động đã thực hiện hay sẽ thực hiện.

 

Thách thức của khách hàng

Biết việc sản xuất năng lượng từ khu vườn năng lượng (gió, mặt trời, thủy điện, v.v.) để biết nó có sản xuất hiệu quả hay không.

Duy trì các khu năng lượng hoạt động liên tục, bằng cách thay thế các thiết bị bị lỗi.

Giải pháp của chúng tôi

Hiển thị tất cả các trung tâm hay trang trại trên một công cụ, và quản lý việc sản xuất thậm chí chúng có bản chất khác nhau ( gió, điện mặt trời v.v.)

So sánh các dữ liệu của kế hoạch kinh doanh với dữ liệu thực của các cảm biến lấy từ trong GIS, để kiểm tra việc sản xuất từ nhà máy có tốt như đã dự kiến hay đã mô phỏng.

Tạo một công cụ báo cáo chuyên dụng và cá nhân hóa, để sinh tự động các báo cáo hoạt động định kỳ.

Chia sẻ các công cụ với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau làm việc tại khu năng lượng để từng nhà cung cấp được liệt kê và ghi lại.

Tự động kích hoạt các quy trình bảo trì sau phản hồi cảm biến bất thường.