Hỗ trợ và dịch vụ

Aitiim GEO đồng hành cùng khách hàng như tri kỷ

Một dịch vụ "hỗ trợ và tư vấn" thuộc hoàn toàn của bạn

Dịch vụ trợ giúp của chúng tôi bao gồm một offer hoàn chỉnh và tùy biến. Chúng tôi làm việc trong mối quan hệ hẹp với các khách hàng để cung cấp một câu trả lời tức thì và hiệu quả tới tất cả các yêu cầu trợ giúp và khắc phục.

Để kết nối với chúng tôi, bạn chỉ cần kết nối với các chuyên gia sản phẩm qua điện thoại hoặc qua dịch vụ trên web. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời và có những quy trình giải quyết hiệu quả các khó khăn của quý khách.

Các dịch vụ của Aitiim GEO cũng cung cấp đầy đủ các tài liệu và thông tin online, cho phép bạn thành thạo quản lý vòng đời sản phẩm của bạn.

 

Sự thoái mái của các hội thảo kỹ thuật trực tuyến của chúng tôi

Hội thảo trực tuyến là một cách thuận tiện để giúp bạn dễ dàng được thông báo về những phát triển công nghệ mới nhất, khi thời gian và chi phí đi lại của bạn bị hạn chế.

Trung tâm đào tạo tin cậy

Đào tạo theo tình huống tại nơi làm việc của khách hàng hoặc trực tuyến qua mạng.

Tài liệu sư phạm đầy đủ và duy nhất

Đúc kết từ những phần tốt nhất của sản phẩm, học từ thực tiễn và khám phá những chức năng mới nhất của năng suất lao động

Giảng viên chất lượng cao

Giảng viên sẽ định hường cho bạn qua các bài tập và ví dụ về các dự án liên quan đến thực tế.

Trợ giúp cài đặt và triển khai ứng dụng

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ ban đầu và triển khai ứng dụng của bạn cho bất kỳ dự án nhỏ hay lớn, cho bất cứ số lượng người dùng hoặc khối lượng dữ liệu sẽ được xử lý.

Ở mỗi giai đoạn của quy trình, chúng tôi hợp tác với bạn để giúp bạn phát triển và cụ thể hóa tầm nhìn của bạn.

Aitiim GEO cũng cung cấp các dịch vụ để đơn giản hóa việc triển khai các sản phẩm của chúng tôi: kỹ sư tư vấn hỗ trợ bạn, đặc biệt là cho việc chuẩn bị, tích hợp và nâng cao dữ liệu cần xử lý. Nó cũng giúp bạn điều chỉnh các chức năng phần mềm theo mục tiêu của bạn, bằng cách điều chỉnh các mô-đun cơ bản theo nhu cầu của bạn, để tận dụng tối đa và khai thác  tốt hơn dữ liệu của bạn.